ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ Κοινωνικού Τουρισμού

Χαλαρή κουβέντα - Ειδησεις - Αστεία, Μουσικα θέματα.
Γενικές Συζητήσεις .

Συντονιστής: Moderators

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ Κοινωνικού Τουρισμού

Δημοσίευσηαπό πανοs την Πέμ Μαρ 10, 2011 5:33 pm

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ Κοινωνικού Τουρισμού Έτους 2011

Αρχίσε την Τετάρτη, 9 Μαρτίου 2011, στην Αττική η κατ’ αλφαβητική σειρά απογραφή των δικαιούχων παροχών του Οργανισμού Εργατικής Εστίας που θα συμμετάσχουν στο νέο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2011. Για πρώτη φορά ταυτόχρονα με την απογραφή τους οι δικαιούχοι θα παραλάβουν και τα δελτία τους. Για να διαπιστωθεί αν ο πολίτης που προσέρχεται για απογραφή είναι δικαιούχος παροχών και αν έχει τον απαιτούμενο αριθμό ενσήμων θα χρησιμοποιηθεί ONLINE εφαρμογή που κατασκευάστηκε από τον Οργανισμό, μετά την παραλαβή από το ΙΚΑ ηλεκτρονικού αρχείου με στοιχεία ασφαλισμένων και συνταξιούχων. Η απογραφή θα γίνει με κριτήρια εισοδήματος για όλους τα οποία είναι:

1. Μεμονωμένοι δικαιούχοι με ατομικό / οικογενειακό εισόδημα 17.000€.
2. Δικαιούχοι δύο άτομα με οικογενειακό εισόδημα 25.000€.
3. Δικαιούχοι τρία άτομα με οικογενειακό εισόδημα 33.000€.
4. Δικαιούχοι τέσσερα άτομα (ΟΧΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ) με οικογενειακό εισόδημα 41.000€.
5. Πολύτεκνοι δικαιούχοι με οικογενειακό εισόδημα 50.000€.

Η Πρόεδρος του Οργανισμού Εργατικής Εστίας, κα Βασιλική Τσιμπίδα, καλεί τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους να προσέλθουν στα γραφεία διανομής: ΑΘΗΝΑΣ: ΠΑΤΗΣΙΩΝ 125, ΑΘΗΝΑΣ: ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ 11, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ: ΘΙΣΒΗΣ 7, ΠΕΙΡΑΙΑ: ΟΜΗΡΙΔΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΗ 19, ΤΑΥΡΟΥ: ΤΙΜΟΘΕΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ 5, ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: ΧΑΡΙΛΑΟΥ 30, ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ: 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ42 ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ.1, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ: ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 94-96, ΧΟΛΑΡΓΟΥ: ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ 22, ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ: ΗΡΑΣ 2, τις ώρες 8:00 - 17:00, κατ’ αλφαβητική σειρά ως εξής: Οι με επώνυμο από:

Α 9-10/3 ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ
Β 14/3 ΔΕΥΤΕΡΑ
Γ 15-16/3 ΤΡΙΤΗ - ΤΕΤΑΡΤΗ
Δ 17/3 ΠΕΜΠΤΗ
Ε,Ζ 23/3 ΤΕΤΑΡΤΗ
Η,Θ,Ι 24/3 ΠΕΜΠΤΗ
Κ 28-31/3 ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΡΙΤΗ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ
Λ 1/4 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Μ 4-7/4 ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΡΙΤΗ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ
Ν 11/4 ΔΕΥΤΕΡΑ
Ξ,Ο 12/4 ΤΡΙΤΗ
Π 13-15/4 ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Λ 1/4 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Ρ 18/4 Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ
Σ 19-21/4 Μ.ΤΡΙΤΗ - Μ.ΤΕΤΑΡΤΗ - Μ.ΠΕΜΠΤΗ
Τ 2-3/5 ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΡΙΤΗ
Υ-Ω 4-5/5 ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ

Δελτία Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2011 δικαιούνται να λάβουν εργαζόμενοι και συνταξιούχοι και τα μέλη των οικογενειών τους που δεν πήραν το 2010 την παροχή αυτή ή εισιτήρια θερινού εκδρομικού προγράμματος ή εισιτήρια κρουαζιέρας. Εξαιρούνται οι πολύτεκνοι, οι τρίτεκνοι, οι άγαμες μητέρες και οι μονογονεϊκές οικογένειες (που έχουν εν ζωή ένα γονέα), οι οποίοι δικαιούνται δελτία Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2011 ανεξάρτητα αν το 2010 έλαβαν την παροχή αυτή ή εισιτήρια θερινού εκδρομικού προγράμματος ή εισιτήρια κρουαζιέρας. Τα άτομα με αναπηρία δικαιούνται μόνο δελτία Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2011 οι ίδιοι και τα προστατευόμενα μέλη τους, ανεξάρτητα αν έλαβαν την παροχή αυτή το 2010. Η χορήγηση των δελτίων Κοινωνικού Τουρισμού θα γίνει με βάση το συνολικό ατομικό ή οικογενειακό κατά περίπτωση εισόδημα. Οι δικαιούχοι προγραμμάτων Κοινωνικού Τουρισμού άλλων φορέων δεν δικαιούνται την παροχή αυτή από τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Α) ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ που καταβάλλουν εισφορές υπέρ του Οργανισμού Εργατικής Εστίας και έχουν πραγματοποιήσει 100 ημέρες εργασίας ή 50 ημέρες επιδοτούμενης ανεργίας το έτος 2010. Οι εργαζόμενοι σε οικοδομικές εργασίες που καταβάλλουν εισφορές υπέρ ΟΕΕ και έχουν πραγματοποιήσει 75 ημέρες εργασίας ή 50 ημέρες επιδοτούμενης ανεργίας το έτος 2010. Οι άγαμες μητέρες και οι μονογονεϊκές οικογένειες (που έχουν στη ζωή ένα γονέα) που καταβάλλουν εισφορές υπέρ ΟΕΕ και έχουν πραγματοποιήσει 50 ημέρες εργασίας ή επιδοτούμενης ανεργίας το έτος 2010.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Β) ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ: Όσοι το τελευταίο πριν τη συνταξιοδότησής τους διάστημα ήταν ασφαλισμένοι σε φορέα κύριας ασφάλισης και κατέβαλαν εισφορές υπέρ ΟΕΕ για τουλάχιστον 1.500 ημέρες εργασίας. Όσοι έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 4.500 ημέρες εργασίας στον κλάδο ασφάλισης κατά του κινδύνου της ανεργίας σε προηγούμενο της συνταξιοδότησής τους φορέα. Εξαιρούνται όσοι έκαναν αυτασφάλιση προκειμένου να συμπληρώσουν τις απαιτούμενες ημέρες εργασίας. Γι’ αυτούς απαιτούνται 4.000 ημέρες εργασίας για κλάδο κατά του κινδύνου της ανεργίας.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Γ) ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ: με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, εφόσον αυτό προκύπτει από γνωματεύσεις Α/βάθμιων ή Β/βάθμιων Υγειονομικών Επιτροπών των ασφαλιστικών φορέων τους, ανεξαρτήτως ημερών εργασίας πριν από τη συνταξιοδότηση. Οι ίδιοι και τα προστατευόμενα μέλη τους δικαιούνται δελτία Κοινωνικού Τουρισμού ανεξάρτητα αν έλαβαν την παροχή αυτή το 2010 και δεν δικαιούνται εισιτήρια θερινού εκδρομικού προγράμματος έτους 2011. Για τα άτομα με αναπηρία χορηγείται δελτίο κοινωνικού τουρισμού για το συνοδό τους μόνο στην περίπτωση που η αναγκαιότητα συνοδείας προκύπτει από τις ανωτέρω γνωματεύσεις. Επισημαίνεται ότι για μεμονωμένα άτομα με αναπηρία α) παραπληγικούς - κινητικά αναπήρους β) νεφροπαθείς υπό αιμοκάθαρση, ή μεταμόσχευση, δεν απαιτείται γνωμάτευση για χορήγηση δελτίου κοινωνικού τουρισμού στο συνοδό τους. Τα προστατευόμενα μέλη (παιδιά) των δικαιούχων δικαιούνται δελτία Κοινωνικού Τουρισμού από ηλικίας 5 ετών και μέχρι της συμπλήρωσης του 18ου έτους της ηλικίας τους ή του 24ου εφόσον είναι άνεργα ή του 26ου εφόσον σπουδάζουν σε οποιαδήποτε Δημόσια Σχολή.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ: α) Ατομικό και οικογενειακό βιβλιάριο ασθενείας (θεωρημένα), β) Αστυνομική ταυτότητα, γ) Πρωτότυπο και φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2010. Σε περίπτωση επιδοτούμενης ανεργίας θα προσκομίζεται απαραίτητα η εγκριτική απόφαση από τον ΟΑΕΔ. Οι απολυόμενοι από το στράτευμα, οι οποίοι πριν τη στράτευσή τους ήταν δικαιούχοι παροχών ΟΕΕ και μέσα σε διάστημα 6 μηνών από την απόλυσή τους, θα προσκομίζουν απολυτήριο στρατού και βιβλιάριο ασθενείας θεωρημένο για το έτος 2010.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ: α) Ατομικό και οικογενειακό βιβλιάριο ασθενείας (θεωρημένα), β) Αστυνομική ταυτότητα, γ)Αρχική απόφαση σύνταξης ή βεβαίωσης από τον συνταξιοδοτικό φορέα, δ) Πρωτότυπο και φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2010.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ: α) Ατομικό και οικογενειακό βιβλιάριο ασθενείας (θεωρημένα), β) Αστυνομική ταυτότητα, γ) Πρωτότυπο και φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος, οικονομικού έτους 2010, δ) Γνωματεύσεις Α΄/βαθμίων ή Β΄/βαθμίων Υγειονομικών Επιτροπών των ασφαλιστικών φορέων, από τις οποίες προκύπτουν παθήσεις που επιφέρουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 67% και αναγκαιότητα συνοδείας για χορήγηση δελτίου σε συνοδό.
Το πρόγραμμα πανελλαδικά θα καλύψει 570.000 άτομα (αριθμός μεγαλύτερος σε σχέση με πέρυσι) και η δαπάνη του προϋπολογίζεται σε 62.700.000 ευρώ. Η διάρκειά του για πρώτη φορά θα είναι ολόκληρος χρόνος από 01/04/2011-31/03/2012. Συμμετέχουν περισσότερα από 2.500 τουριστικά καταλύματα. Ο κοινωνικός τουρίστας έχει τη δυνατότητα πρωινού, γεύματος, 7 διανυκτερεύσεων, με ημερήσια οικονομική συμμετοχή ανάλογα τις παρεχόμενες υπηρεσίες, την κατηγορία του καταλύματος και τη χρονική περίοδο συμμετοχής του (από 0-25,83 ευρώ). Περισσότερα και αναλυτικότερα στοιχεία οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι μπορούν να λαμβάνουν από την ιστοσελίδα του Οργανισμού http://www.oee.gr.
Άβαταρ μέλους
πανοs
Q.G.C. Maniac
Q.G.C. Maniac
 
Δημοσιεύσεις: 324
Εγγραφή: Παρ Δεκ 11, 2009 5:59 pm
Τοποθεσία: ΝΙΚΑΙΑ
Μοντέλο:QQ Acenta/Techna S
Κυβικά:1600
Χρώμα:A52 Fired Iron
Κάτοχος_Απο:27 Σεπ 2007

Re: ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2011

Δημοσίευσηαπό Fanis Mastagas την Παρ Σεπ 02, 2011 8:21 pm

Ας είναι καλά ο ΟΕΕ.
Τις διακοπές τέλη Αυγούστου αρχές Σεπτεμβρίου, στην Βουρβουρού Χαλκιδικής, σε αυτούς τις χρωστάμε (Οικογενειακός).
Μετά απο δύο χρόνια ξανά, έχει ο Θεός.
Κανένας δεν μπορεί να ανακαλύψει καινούριους ωκεανούς εάν δεν έχει το κουράγιο να χάσει από τα μάτια του την στεριά
Andre Gide
Άβαταρ μέλους
Fanis Mastagas
Q.G.C. Legend
Q.G.C. Legend
 
Δημοσιεύσεις: 2291
Εγγραφή: Πέμ Ιούλ 30, 2009 11:24 pm
Τοποθεσία: Χαριλάου - Θεσσαλονίκη
Μοντέλο:QQ+2 ACENTA TECHNA
Κυβικά:1600
Χρώμα:Z11 Black
Κάτοχος_Απο:29 Ιούλ 2009

Re: ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2011

Δημοσίευσηαπό CyberDEL την Παρ Σεπ 02, 2011 8:40 pm

Fanis Mastagas έγραψε:Ας είναι καλά ο ΟΕΕ.
Τις διακοπές τέλη Αυγούστου αρχές Σεπτεμβρίου, στην Βουρβουρού Χαλκιδικής, σε αυτούς τις χρωστάμε (Οικογενειακός).
Μετά απο δύο χρόνια ξανά, έχει ο Θεός.


Ο θεός μπορεί να έχει, ο ΟΕΕ να δούμε θα έχει; Στο κλίμα περικοπών που επικρατεί, τείνουν να κόψουν και αυτό το κοινωνικό μέτρο. Να θυμίσω ότι η παροχή είναι με χρήματα που παρακρατούνται από εισφορές των εργαζομένων. Αν τελικά το περικόψουν και αυτό, τότε να δούμε ποιοι Έλληνες θα κάνουν διακοπές.
CyberDEL
MODERATOR
MODERATOR
 
Δημοσιεύσεις: 3331
Εγγραφή: Παρ Μαρ 19, 2010 11:39 am
Τοποθεσία: Αλεξάνδρεια Ημαθίας
Μοντέλο:QQ+2 ACENTA TECHNA
Κυβικά:1600
Χρώμα:KY0 Silver
Κάτοχος_Απο:17 Μαρ 2010

Re: ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ Κοινωνικού Τουρισμού

Δημοσίευσηαπό Fanis Mastagas την Τρί Ιαν 17, 2012 10:13 am

Πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού έτους 2012
Υπογραφή σύμβάσεων με εκπροσώπους τουριστικών καταλυμάτων

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Εργατικής Εστίας στη συνεδρίαση της 10/01/2012 αποφάσισε την υλοποίηση προγράμματος κοινωνικού τουρισμού έτους 2012, σύμφωνα με τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό έτους 2012.

Η διάρκεια του προγράμματος ορίστηκε από 1/04/2012 έως 31/03/2013 και η ισχύς των δελτίων σε έξι ημέρες (πέντε διανυκτερεύσεις).
Πανελλαδικά θα διατεθούν σε δικαιούχους παροχών του Οργανισμού Εργατικής Εστίας 380.000 δελτία κοινωνικού τουρισμού .

Κατόπιν τούτου καλούνται οι εκπρόσωποι των τουριστικών καταλυμάτων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα να προσέλθουν μέχρι την Τετάρτη 29 Φεβρουαρίου 2012 στην Αθήνα, στη Νομική Υπηρεσία του Οργανισμού (Αγησιλάου 10, 5ος όροφος , γραφείο 506) ή στην Περιφέρεια, στις κατά τόπους Υπηρεσίες του Οργανισμού Εργατικής Εστίας, προκειμένου να υπογράψουν σχετική σύμβαση , προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Οι συμβάσεις που θα υπογραφούν θα έχουν τετραετή ισχύ και διάρκεια από 1/4/2012-31/3/2016 , με δικαίωμα ή διακοπής της συνεργασίας ή ανανέωσης της σε κάθε ετήσιο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού .

Όλες οι τουριστικές επιχειρήσεις , ανεξάρτητα νομικής μορφής, θα πρέπει να προσκομίσουν για την υπογραφή της σύμβασης υποχρεωτικά τα κάτωθι:

1.Φωτοαντίγραφο του ειδικού σήματος λειτουργίας αρμοδίως επικυρωμένο.
2. Φωτοαντίγραφο αδείας εστιατορίου αρμοδίως επικυρωμένο και συμφωνητικό μίσθωσης, στην περίπτωση που μισθώνεται χώρος εντός της επιχείρησης για χρήση εστιατορίου , όταν υπογράφεται σύμβαση με παροχή ημιδιατροφής.
3.Φωτοαντίγραφο αδείας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος , αρμοδίως επικυρωμένο , όταν υπογράφεται σύμβαση με παροχή πρωινού.
4. Η ύπαρξη και λειτουργία πισίνας δηλώνεται υποχρεωτικά και υποβάλλεται ή κατά νόμο άδεια λειτουργίας της .
5. Αστυνομική ταυτότητα νομίμου εκπροσώπου που υπογράφει τη σύμβαση και σφραγίδα της επιχείρησης .
6.Έντυπη αίτηση (χορηγείται από τον Οργανισμό ) νομίμως υπογεγραμμένη.

Επιπροσθέτως , ανάλογα με τη μορφή λειτουργίας του καταλύματος , απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αν η επιχείρηση λειτουργεί με μορφή ΟΕ ή ΕΕ:
Καταστατικό εταιρείας και πιστοποιητικό από το Πρωτοδικείο περί τροποποιήσεως ή μη του καταστατικού και μη λύσεως της εταιρείας.
Αν έχει γίνει τροποποίηση αντίγραφα όλων των τροποποιητικών πράξεων, νομίμως επικυρωμένα.
2. Αν η επιχείρηση λειτουργεί με μορφή ΕΠΕ:
Καταστατικό εταιρείας και το ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύτηκε αυτό και πιστοποιητικό από το Πρωτοδικείο περί τροποποιήσεως η μη του καταστατικού και μη λύσεως της εταιρείας.
Αν έχει γίνει τροποποίηση , αντίγραφα όλων των τροποποιητικών πράξεων, νομίμως επικυρωμένα.
3. Αν η επιχείρηση λειτουργεί με μορφή Α.Ε :
α) ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύτηκε το καταστατικό της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις με τα αντίστοιχα ΦΕΚ .
β) Βεβαίωση περί τροποποιήσεως η μη του καταστατικού της εταιρείας και μη λύσεως αυτής (εκδίδεται μέσω ΚΕΠ )
γ) ΦΕΚ δημοσίευσης των μελών του Δ. Σ
δ) Πρακτικό του Δ. Σ της εταιρείας , που θα εκδηλώνεται η βούληση του νομικού προσώπου για την κατάρτιση της σχετικής σύμβασης και διορισμό του εκπροσώπου της εταιρείας που θα υπογράψει τη σύμβαση.

Στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού έτους 2012 γίνονται δεκτά τουριστικά καταλύματα:

α) Ξενοδοχεία και ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων από πέντε αστέρων μέχρι και ενός αστεριού.
β) Ενοικιαζόμενα διαμερίσματα –δωμάτια και τουριστικά καταλύματα μικτής μορφής από τεσσάρων κλειδιών μέχρι και δύο κλειδιών.
γ) Παραδοσιακά καταλύματα Α΄και Β΄ τάξης.
δ) Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες –επαύλεις .
ε) Κάμπινγκς ,ανεξαρτήτως κατηγορίας και μόνο με παροχή ημιδιατροφής
Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής μονάδες των οποίων ο αριθμός κλινών είναι κάτω από δέκα.

Όσοι εκπρόσωποι τουριστικών καταλυμάτων υπέγραψαν το 2011 πενταετή σύμβαση συμμετοχής στο πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού με τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας και επιθυμούν τη συνεργασία στο πρόγραμμα έτους 2012, θα πρέπει να αποστείλουν στην Υπηρεσία ,Δ/νση Μετεργασιακής Μέριμνας , τμήμα Φυσικής Αγωγής, Αγησιλάου 10, 102 10 Αθήνα, μέχρι 29/2/2012, δήλωση αποδοχής συνεργασίας και δήλωση επιλογής υψηλής περιόδου (όπου προβλέπεται).
Η δήλωση αποδοχής έχει το κύρος και την ισχύ σύμβασης.

Με τη δήλωση αποδοχής υποχρεωτικά θα αποστείλουν :
α) Φωτοαντίγραφο του ειδικού σήματος λειτουργίας αρμοδίως επικυρωμένο .
β)Φωτοτυπία της αδείας εστιατορίου , αρμοδίως επικυρωμένη
γ) Φωτοτυπία της αδείας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος αρμοδίως επικυρωμένη.
δ) Φωτοτυπία της κατά νόμο αδείας λειτουργίας πισίνας αρμοδίως επικυρωμένη.

http://www.e-forologia.gr/cms/viewConte ... ?id=115492
16/01/2012
Κανένας δεν μπορεί να ανακαλύψει καινούριους ωκεανούς εάν δεν έχει το κουράγιο να χάσει από τα μάτια του την στεριά
Andre Gide
Άβαταρ μέλους
Fanis Mastagas
Q.G.C. Legend
Q.G.C. Legend
 
Δημοσιεύσεις: 2291
Εγγραφή: Πέμ Ιούλ 30, 2009 11:24 pm
Τοποθεσία: Χαριλάου - Θεσσαλονίκη
Μοντέλο:QQ+2 ACENTA TECHNA
Κυβικά:1600
Χρώμα:Z11 Black
Κάτοχος_Απο:29 Ιούλ 2009

Re: ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ Κοινωνικού Τουρισμού

Δημοσίευσηαπό πανοs την Σάβ Μάιος 05, 2012 4:10 pm

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

http://www.koinonikostourismos.gr/pdfs/ ... noioee.pdf
Άβαταρ μέλους
πανοs
Q.G.C. Maniac
Q.G.C. Maniac
 
Δημοσιεύσεις: 324
Εγγραφή: Παρ Δεκ 11, 2009 5:59 pm
Τοποθεσία: ΝΙΚΑΙΑ
Μοντέλο:QQ Acenta/Techna S
Κυβικά:1600
Χρώμα:A52 Fired Iron
Κάτοχος_Απο:27 Σεπ 2007

Re: ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ Κοινωνικού Τουρισμού

Δημοσίευσηαπό πανοs την Σάβ Μάιος 05, 2012 4:16 pm

πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού του ΕΟΤ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 2012-2013»

Για τη τουριστική περίοδο 2012-2013 ο ΕΟΤ θα συμμετέχει στο πρόγραμμα αυτό.
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%9 ... %A3%CE%A59
Άβαταρ μέλους
πανοs
Q.G.C. Maniac
Q.G.C. Maniac
 
Δημοσιεύσεις: 324
Εγγραφή: Παρ Δεκ 11, 2009 5:59 pm
Τοποθεσία: ΝΙΚΑΙΑ
Μοντέλο:QQ Acenta/Techna S
Κυβικά:1600
Χρώμα:A52 Fired Iron
Κάτοχος_Απο:27 Σεπ 2007

Re: ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ Κοινωνικού Τουρισμού

Δημοσίευσηαπό πανοs την Τρί Ιούλ 31, 2012 4:02 pm

Ξεκινάει τον Αύγουστο το πρόγγραμμα Τουρισμός για όλους 2012-2013

Τα δελτία θα διατίθενται από τα Κ.Ε.Π. (Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών)
Πληροφορίες στο site του Υπουργείου: http://www.gnto.gov.gr/el/%CE%A0%CE%A1% ... E%A4%CE%91
Άβαταρ μέλους
πανοs
Q.G.C. Maniac
Q.G.C. Maniac
 
Δημοσιεύσεις: 324
Εγγραφή: Παρ Δεκ 11, 2009 5:59 pm
Τοποθεσία: ΝΙΚΑΙΑ
Μοντέλο:QQ Acenta/Techna S
Κυβικά:1600
Χρώμα:A52 Fired Iron
Κάτοχος_Απο:27 Σεπ 2007

Re: ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ Κοινωνικού Τουρισμού

Δημοσίευσηαπό Fanis Mastagas την Τετ Ιουν 05, 2013 10:15 am

Επανέρχονται τα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού

http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/13909

Την επαναφορά των προγραμμάτων του κοινωνικού τουρισμού αποφάσισε το ΔΣ του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), στην πρώτη συνεδρίαση υπό την προεδρία του νέου διοικητή του Οργανισμού, Θεόδωρου Αμπατζόγλου, παραβρέθηκε ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Γιάννης Βρούτσης.

Στην ανάγκη να ενισχυθούν οι παρεμβάσεις του ΟΑΕΔ στην αγορά εργασίας και την κοινωνία αναφέρθηκε σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση ο υπουργός Εργασίας, ενώ τόνισε ότι «η αναβίωση των προγραμμάτων του κοινωνικού και άλλες πρόσφατες παρεμβάσεις, όπως η παροχή οικογενειακών επιδομάτων από την Πρόνοια και τον ΟΓΑ, σηματοδοτούν την επανεκκίνηση και ενδυνάμωση του κοινωνικού κράτους» και αποτελούν «απαραίτητο στήριγμα και προϋπόθεση της ίδιας της αναπτυξιακής επανεκκίνησης της οικονομίας».

Τα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού είχαν περιοριστεί μετά την κατάργηση του Οργανισμού Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ) τον Φεβρουάριο του 2012.

Πηγή: ΑΜΠΕ
Κανένας δεν μπορεί να ανακαλύψει καινούριους ωκεανούς εάν δεν έχει το κουράγιο να χάσει από τα μάτια του την στεριά
Andre Gide
Άβαταρ μέλους
Fanis Mastagas
Q.G.C. Legend
Q.G.C. Legend
 
Δημοσιεύσεις: 2291
Εγγραφή: Πέμ Ιούλ 30, 2009 11:24 pm
Τοποθεσία: Χαριλάου - Θεσσαλονίκη
Μοντέλο:QQ+2 ACENTA TECHNA
Κυβικά:1600
Χρώμα:Z11 Black
Κάτοχος_Απο:29 Ιούλ 2009

Re: ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ Κοινωνικού Τουρισμού

Δημοσίευσηαπό πανοs την Πέμ Ιούλ 25, 2013 3:33 pm

Τουρισμός Για Όλους 2013-2014

Στη δημοσιότητα δόθηκε ο κατάλογος με τα καταλύματα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα των εξαήμερων διακοπών για την περίοδο 2013-2014.

Ο κατάλογος περιλαμβάνει αναλυτικά τα καταλύματα ανά περιφέρεια και νομό, και ανάμεσα σε αυτά περιλαμβάνονται καταλύματα σε όλη τη χώρα και όλων των ειδών, όπως ξενοδοχεία, επιπλωμένες κατοικίες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και κάμπινγκ, ενώ τα στοιχεία των καταλυμάτων θα επικαιροποιούνται ανάλογα, κατά τον συνεχιζόμενο έλεγχο, ¨οπως αναφέρει η Ημεσησία.

Η διανομή των δελτίων για τις εξαήμερες διακοπές θα αρχίσει από τα ΚΕΠ από τις 19 Ιουλίου.
http://gnto.gov.gr/el/%CF%84%CE%BF%CF%8 ... -2013-2014
Άβαταρ μέλους
πανοs
Q.G.C. Maniac
Q.G.C. Maniac
 
Δημοσιεύσεις: 324
Εγγραφή: Παρ Δεκ 11, 2009 5:59 pm
Τοποθεσία: ΝΙΚΑΙΑ
Μοντέλο:QQ Acenta/Techna S
Κυβικά:1600
Χρώμα:A52 Fired Iron
Κάτοχος_Απο:27 Σεπ 2007


Επιστροφή στο CAFETERIA-(Off topic)

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 0 επισκέπτες

Ο δικτυακός χώρος αυτός δεν αντιπροσωπεύει την Nissan Europe ή την Nissan-Νικ. Ι. Θεοχαράκης.
Τα λογότυπα (Nissan Qashqai, X-Trail, Juke) είναι ιδιοκτησία των παραπάνω.
Powered by phpBB ,© 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group,
web hosting by ibiscus ibiscusΕλληνική μετάφραση από το phpbb3.grPortal XL 5.0 ~ Plain 0.2